Názov: Materská škola

Ulica: Kláštorná 550

Mesto: Liptovský Mikuláš  

PSČ: 031 04

Tel.: +421 44 55 243 86

E-mail: msklastorna@centrum.sk

Zriaďovateľ: mesto Liptovský Mikuláš

Prevádzka MŠ: 6.00 – 16.30 hod.