Prieskum trhu – plot    V Ý Z V A na predloženie ponúk  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000