Pedagogický tím:

Riaditeľka MŠ: Bc. Zdenka Tarageľová

Učiteľky:

Naša škôlka : MŠ Kláštorná 550

 

Modrý delfínik:

Mária Skubíková, Anna Rúfusová

Delfínkovia l. Trieda

 

Oranžový delfínik:

Bc. Zdenka Tarageľová riaditeľka, Mgr. Sylvia Kompanová

Delfínikovia II. Trieda

 

Zelený delfínik:

Bc. Anna Bobčáková, Ibolya Liššáková 

Delfínkovia III. Trieda