Rok 2012

TAMI SMP1-3 TAMI SMP2-3 TAMI SMP3-3 Zmluva o dielo1-5-2012 Zmluva o dielo2-5 -2012 Zmluva o dielo3-5-2012 Zmluva o dielo 4-5 -2012  Zmluva o dielo 5-5 -2012  Zmluva o dielo – okna1-5  Zmluva o dielo – okna2-5  Zmluva o dielo – okna3-5  Zmluva o dielo – okna4-5  Zmluva o dielo – okna5-5    zmluva – DREVA 1-5 2012  zmluva – DREVA 2-5 2012  zmluva – DREVA 3-5 2012   zmluva – DREVA 4-5 2012   zmluva – DREVA 5-5 2012   TROPICO 1-2  TROPICO 2-2    CBA Verex 1-4  CBA Verex 2-4 CBA Verex 3-4  CBA Verex 4-4   Dodatok k zmluve SlovakTelekom

Rok 2013

Zmluva KOMUNAL ENERGY    zmluva – okna 1-4 2013  zmluva – okna 2-4 2013  zmluva – okna 3-4 2013   zmluva – okna 4-4 2013  zmluva-LUNYS_1-4_2013   zmluva – LUNYS 2-3 2013  zmluva – LUNYS 3-3 2013       zmluva-bezpečnostný projekt 1-3   zmluva-bezpečnostný projekt 2-3   Zmluva-bezpečnostný projekt 3-3

Rok 2014

Zmluva o spracúvaní OÚ    Dohoda o poskytovaní personálnych služieb      FD družstvo s.r.o. 1-2  FD družstvo s.r.o. 2-2    Dodatok k zmluve FD družstvo   Zmluva o výpožičke DIGI

rok 2015

Zmluva – pracovná zdravotná služba   SPP – dodatok k zmluve   T… com  Zmluva -škol ovo Poistenie pre prípad krádeží

rok 2016

kolektivna-zluva-2016-2020  Dohoda o platbách RIGHT POWER0001   dodatok k zmluve Slovak Telekom0001  zmluva-skolske-ovocie  zmluva-o-servisnej-sluzbe  spp-dodatok-c-2-k-zmluve  zmluva-za-sluzby-prania-a-zehlenia-bielizne

rok 2017

zmluva-o-poskytovani-sluzieb-pri-zbere-kuchynskeho-odpadu  dohoda-o-platbach-el-energie  dodatok-c-2-kolektivnej-zmluvy-2017  slovak-telekom-dodatok-k-zmluve     zmluva-lunys-skol-ovo

rok 2018

zmluva-o-dodavke-elektriny-magna-energia   zmluva-o-poskytovani-sluzieb-preprava-obedov      zmluva-o-dodavke-plynu-spp-1-cast zmluva-o-dodavke-plynu-spp-2-cast   zmluva-o-poskytovani-sluzieb-komensky  mandatna-zmluva-gajos-01-03-2018   kz-2018-2020     ramcova-kupna-zmluva-sevt-z-20-03-2018   zmluva-o-pripojeni-zariadenia-do-uzivatela-sustavy-do-distribucnej-sustavy axa-dodatok-zam-zmluvy  zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodp-osoby  zmluva-slovak-telekom

ROK 2019

zmluva-o-poskytovani-licencii-vis  zamest-zmluva-nn-tatry   zmluva-o-spracuvani-udajov-pre-mzdove-ucely Zmluva o servisnej službe – rohože